Rejsen til Amerika

Fra 1840 til 1914 udvandrede 52 millioner europæere til oversøiske lande. Cirka 35 millioner rejste til Amerika. 309.000 kom fra Danmark. Vi går i deres fodspor. Vi hører de personlige historier, og vi stifter bekendtskab med det Danmark og det København, de vinkede farvel til.

I 1860’erne var der mere end 140.000 husmandsfamilier i Danmark, som ejede meget lidt eller slet ingen jord.

Sammen med de tyende og fæstebønderne udgjorde de underklassen på landet. De levede under hårde og fattige vilkår, og mange af dem begyndte at drømme om et bedre liv i Amerika.

Også i byerne blev forskellen mellem rig og fattig større. Fattige folk flyttede fra land til by i håbet om at kunne finde arbejde, men de fleste endte her som tjenestefolk og ufaglærte arbejdere. I byens baggårde voksede den fattige underklasse sig større og større, og der var ikke store muligheder for at bryde ud af fattigdommen.

Men i Amerika, derimod.I Amerika var der arbejde nok. I 1862 indførte den amerikanske regering deres Homestead Act, der gjorde det muligt at erhverve sig et stykke uopdyrket jord på 160 acres – altså omkring 118 tønder, hvilket svarede til en stor gård i Danmark.

Jorden var gratis, så længe man bandt sig til den i fem år og lovede at opdyrke den. Herefter kunne man få amerikansk statsborgerskab. For en dansk husmand var det en uopnåelig drøm, der i Amerika kunne blive til virkelighed.

Fra de danskere, der havde taget turen over havet, spredtes rygtet om den nye verdens muligheder hjem til venner og familier i det danske, mens forholdene i Danmark gjorde det sværere at skabe sig en fornuftig tilværelse.

Amerika trak, Danmark skubbede væk. Amerika-feberen begyndte at rase.

Bemærk: Vi går fra Amerika Plads, langs med havnen over Nyhavn, Christiansborg til Nationalmuseet. Det er en strækning på ca 5 km. Der vil være mulighed for toiletter undervejs. Når vi ankommer til Nationalmuseet, er der kaffepause. Vi slutter af i Nationalmuseets samling på 2. sal, hvor der er fortællinger fra udvandringen og fra perioden. Husk gode sko!

Praktisk information og tilmelding

Hvem: Mette Thornval
Hvornår: 26. maj kl 11.00 – 15.00
Mødested: Amerika Kaj v DFDS Norgesfærgen (bus 26 endestation)
Turen slutter på Nationalmuseet, hvor der er rundvisning og kaffe
Pris: 275,- DKK inkl entre til Nationalmuseet og kaffe

Tilmeld dig her